Komitet Naukowy

prof. dr hab. Joanna Kawa-Rygielska

Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Politechnika Łódzka


dr hab. inż. Aleksander Poreda

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


dr hab. inż. Paweł Satora

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie