Temat

DIALOG między rolnictwem, przemysłem i nauką fundamentem zrównoważonego rozwoju – różnorodność surowców, technologii i piw.

Oto niektóre z tematów poruszonych w tegorocznej edycji.

  • innowacje w surowcach
  • innowacje w przetwórstwie
  • nowe narzędzia analityczne, ocena sensoryczna, kontrola procesu
  • materiały pomocnicze w celu poprawy trwałości
  • mikrobiologia w słodowaniu i warzeniu
  • nowe trendy na rynku
  • łańcuch dostaw (wyposażenie, opakowanie, inżynieria, doradztwo)