Conferences

School of Fermentation Technology was initiated in 1995 under the Tempus program S-JEP-09770/95 “University – Industry Cooperation in Fermentation in Poland”. The final report of the EU TEMPUS JEP written, “a big success of courses organized in Wroclaw and Olsztyn, as well as a further need expressed by the Polish industry will lead to organize the third course in Krakow (20-26.04.1998).” Currently we have been present in the market for 21 years since and we have the 18-th edition, in 2016.

PREVIOUS EDITIONS OF SCHOOL OF FERMENTATION TECHNOLOGY

2014  – Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku. Kraków-Kocierz 20-22.03.2014.

2012  – Globalizacja a oczekiwania współczesnego rynku piwa. Kraków-Kocierz 19-21.04.2012.

2010  – Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Oczekiwania-możliwości-wdrożenia. Kraków-Kocierz 21-24.04.2010.

2009  – Technika i technologia w nowoczesnym browarnictwie. Łódź – Ciechocinek 24-27.03.2009.

2008  – Materiały pomocnicze w technologii browarniczej. Kraków-Kocierz 8-11.04.2008.

2007  – Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej. Kliczków 21-24.03.2007.

2006  – Trendy w technologii i marketingu piwa. Łódź 29.03-1.04.2006.

2005  – Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie. Wisła 20-23.04.2005.

2003  – Enzymy w piwowarstwie – dziś i jutro. Jamrozowa Polana 26-29.03.2003.

2002  – Modyfikacje surowcowe i technologiczne produkcji piwa. Łódź 20-23.03.2002.

2001  – Kształtowanie cech sensorycznych piwa. Szczyrk 26-29.03.2001.

2000  – Zarządzanie jakością w przemyśle piwowarskim. Wybrane cechy jakości piwa – możliwość poprawy. Kiekrz 10-13.04.2000.

1999  – Technologia i jakość piwa w marketingu. Duszniki Zdrój 19-22.04.1999.

1998  – Surowce w technologii piwowarskiej. Zakopane 20-23.04.1998.

1997  – Fizyko-chemiczna i biologiczna stabilność piwa i napojów fermentowanych. Stare Jabłonki 7-11.04.1997.

1996  – Drożdże w technologiach fermentacyjnych. Enzymy w technologiach fermentacyjnych. Wrocław 16-19.04.1996.