Regulamin Konkursu

(v.1.0 z dnia 01.02.2018)

II OGÓLNOPOLSKI KONKURSU PIW SPECJALNYCH

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a nadzór merytoryczny sprawuje firma FlavorActiV.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach: 15-16 maja 2018 r. w Hotelu Kocierz (Targanice, gm. Andrychów).
 3. Uczestnikami konkursu są browary (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na produkcji piwa).
 4. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość piw, wypełniając dla każdego z nich osobny formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie sztf.edu.pl)
 5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić w terminie do 20.04.2018r
 6. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia piwa na wskazany przez siebie adres e-mail
 7. Piwa w ilości min. 4,5 litra (9x500ml lub odpowiadającą ilość sztuk mniejszego wolumenu) należy dostarczyć pod wskazany adres: Hotel Kocierz, ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice w terminie do 13.05.2018r
 8. Koszt zgłoszenia każdego piwa do Konkursu wynosi 300 zł netto
 9. Każda Osoba zarejestrowana w XIX Szkole Technologii Fermentacji może bezpłatnie zgłosić maksymalnie 3 piwa wytworzone przez browar, który reprezentuje.
 10. Wszelkie opłaty związane z udziałem w Konkursie nie podlegają zwrotowi.
 11. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej kolacji w trakcie XIX Szkoły Technologii Fermentacji, w dniu 17.05.2018.
 12. Zgłoszone piwa będą oceniane w 3 kategoriach:
  1. Grodziskie,
  2. Porter Bałtycki,
  3. Kwaśne.
 13. W każdej kategorii przyznane zostaną: I, II i III miejsce. W przypadku gdy do danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 4 piwa wskazane zostanie tylko I-miejsce.
 14. Nagrodą za zajęcie I II i III miejsca w każdej kategorii będą medale. Ponadto Komisja spośród wszystkich zgłoszonych piw wskaże Laureata II Ogólnopolskiego Konkursu Piw Specjalnych, któremu wręczony zostanie Puchar Polski oraz tytuł Pioniera Browarnictwa 2018.
 15. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będzie Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem dr Borisa Gadzova, dyrektora firmy FlavorActiV.
 16. Sędzią w konkursie może być wyłącznie Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Za dobór składu sędziowskiego odpowiada firma FlavorActiV.
 17. Panel oceniający będzie udział w bezpłatnym specjalistycznym szkoleniu przeprowadzonym przez firmę FlavorActiv bezpośrednio przed Konkursem.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 19. W przypadku wystąpienia zmian, aktualna wersja regulaminu udostępniona będzie niezwłocznie na stronie sztf.edu.pl.