Zgłoszenie streszczenia

Informacja dla autorów artykułów do monografii Tekst artykułu powinien być przygotowany zgodnie z szablonem dostępnym tutaj: SzTF2018 – article template – add first author last name here i przesłany … Continue reading Zgłoszenie streszczenia