Zgłoszenie streszczenia

Informacja dla autorów artykułów do monografii

Tekst artykułu powinien być przygotowany zgodnie z szablonem dostępnym tutaj: SzTF2018 – article template – add first author last name here i przesłany na adres info@sztf.edu.pl najpóźniej do dnia 5. kwietnia 2018. Nie ma górnej granicy objętości tekstu natomiast miminalnie artykuł powinien składać się z 20 000 znaków ze spacjami.