Zespół

KOMITET ORGANIZACYJNY SZKOŁY TECHNOLOGII FERMENTACJI

Organizacją konferencji zajmują się pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, działający w zespole Krakowskiej Szkoły Browarniczej.

Komitetem organizacyjnym kieruje przewodniczący – dr hab. inż. Aleksander Poreda. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zapewniamy najwyższy poziom organizacyjny. Dzięki wsparciu sponsorów możemy zaoferować Państwu wyśmienite miejsce konferencji (Hotel Kocierz), symultaniczne tłumaczenia wykładów, materiały w formie dwujęzycznej monografii naukowej, i wiele innych udogodnień, które udział w Szkole Technologii Fermentacji uczynią kolejną udaną inwestycją!


dr hab. inż. Aleksander Poreda ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską w temacie „Oddziaływanie wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z licznymi browarami. Jest kierownikiem międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie słodownictwa i browarnictwa, realizowanych w ramach projektu European Joint Doctorate in Food Science (finansowanego ze środków programu Horyzont 2020).


dr inż. Marek Zdaniewicz ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie w roku 2009. Badania do pracy doktorskiej realizował w browarze w Żywcu, gdzie zajmował się tematem intensyfikacji procesu fermentacji przy użyciu głowicy obrotowej, w roku 2014 uzyskał stopień doktora. Jest absolwentem studiów podyplomowych “Agroekologia”. Odbył staż naukowy w Belgii (Wydział Bioinżynierii w Ghent, KU Leuven).

 


mgr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie i prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw kwaśnych.

 


mgr inż. Olga Szczepanik w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. Jej badania do pracy doktorskiej dotyczą wpływu zastosowanej metody chmielenia na skład chemiczny piwa.

 


mgr inż. Aneta Pater w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Aspekty technologiczne słodowania ziarna pszenżyta. . Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, realizuje badania w zakresie alternatywnych surowców browarniczych, a także aspektów technologicznych wykorzystywania wody plazmowanej w przemyśle browarniczym.


mgr inż. Jonnas Trummer ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. Podczas studiów brał udział w wymianach międzynarodowych, w tym w Budapeszcie na Węgrzech oraz w Cork w Irlandii, gdzie napisał pracę magisterską na temat wpływu bakterii kwasu mlekowego na jakość słodu. Jest certyfikowanym sędzią piwnym. Po ukończeniu studiów w 2014 r. rozpoczął pracę w średniej wielkości niemieckim browarze, na stanowisku kontrolera jakości. W 2017 roku przeniósł się do Krakowa, jest jednym z doktorantów UR w Krakowie w ramach projektu European Joint Doctorate in Brewing Science.


mgr inż. Juan M Sarabia Gutiérrez jest zarówno humanistą jak i inżynierem. Jest specjalistą ds. marketingu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, pracuje też dla Poland In Your Pocket (miejskie przewodniki). Posiada tytuł magistra ukończony w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej i systemów (ITESM, Meksyk) dało mu umiejętności zarządzania projektami w kilku dziedzinach, takich jak zarządzanie kulturą, jakością i logistyką. Kraków traktuje jako swoje rodzinne miasto, ma słabość do mocnej kawy, pikantnego jedzenia, piwa i sera.


inż. Simone Campo Dall’Orto ukończył studia inżynierskie w dziedzinie Nauk o Żywności i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Udine (Włochy). Po semestrze studiowania we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ wrócił do Włoch, gdzie dołączył do stowarzyszenia Erasmus Student Network, by wspierać studentów zagranicznych studiujących w Udine. Rok później dostał możliwość odbycia stażu i realizacji pracy magisterskiej w temacie technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zakochał się w Polsce, jej tradycjach i jedzeniu.