O Nas

Szkoła Technologii Fermentacji to cykliczne spotkanie branży piwowarskiej, którego tradycja sięga aż 1996 roku. Nasze grono tworzą znakomici naukowcy, którzy zajmują się problematyką technologii słodowniczej i browarniczej, dysponują najbardziej aktualną wiedzą w tym obszarze i aktywnie współpracują z przemysłem piwowarskim.


NASZA MISJA

W swoich początkach Szkoła Technologii Fermentacji miała spełniać cel edukacyjny – podnosić kwalifikacje pracowników browarów w czasie dynamicznych zmian na polskim rynku piwa. Obecnie poziom zaawansowania polskiego browarnictwa – zarówno pod względem technicznym, technologicznym, jak też w zakresie kompetencji uzyskanych przez kadrę – dorównuje innym krajom europejskim. Można nawet stwierdzić, że w wielu aspektach polskie browary stanowią wzór dla innych. Nie zmienia to jednak faktu, że „kto się nie rozwija – ten się cofa”. Dlatego stawiamy na aktywne wspieranie dalszego rozwoju browarnictwa, organizując co dwa lata spotkania edukacyjno-integracyjne, zapraszając do udziału w nich przedstawicieli wielu ośrodków krajowych i zagranicznych czy dostawców, a także dzieląc się własnymi innowacyjnymi wynikami pracy. Tym samym umożliwiamy przepływ wiedzy wśród obecnych piwowarów oraz rozpowszechniamy najnowsze osiągnięcia naukowe i rozwiązania technologiczne.


DLA KOGO?

Odbiorcami naszej konferencji – pomimo jej niewątpliwych walorów naukowych – są szeroko rozumiani przedstawiciele rynku browarniczego: przedsiębiorcy, piwowarzy, technicy, technolodzy czy pozostała kadra działów produkcyjnych. Środowisko naukowe dzieli się z nimi wynikami swoich badań, aby mogli wykorzystać je w praktyce i osiągać swoje biznesowe cele. Pod tym kątem dobieramy tematykę naszych spotkań. Zawsze staramy się być blisko przemysłu i podpowiadać możliwe kierunki jego rozwoju.


POZIOM MERYTORYCZNY

Wysoki poziom merytoryczny konferencji jest możliwy dzięki wspólnemu działaniu przedstawicieli wielu ośrodków naukowych. Ich celem jest dobór i opracowanie treści najbardziej odpowiadających bieżącym potrzebom polskiego przemysłu. W skład komitetu naukowego wchodzą przedstawiciele takich ośrodków naukowych w kraju, jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


UCZESTNICY SzTF

W Szkołach Technologii Fermentacji uczestniczyło dotąd kilkadziesiąt polskich i zagranicznych browarów, wiele firm obsługujących sektor browarniczy, przedstawiciele uczelni polskich i zagranicznych, oraz media branżowe.


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Od wielu lat reprezentujemy Polskę w niezależnej organizacji naukowców The Brewing Science Group, która działa przy The Brewers of Europe. Corocznie uczestniczymy w spotkaniach: EBC Congress i EBC Symposium, dzięki czemu utrzymujemy aktywne kontakty z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi, które zajmują się browarnictwem. Wśród takich ośrodków warto wymienić m.in.:

  • University of Ghent, Belgia;
  • KU Leuven, Belgia;
  • VLB Berlin, Niemcy;
  • University of Copenhagen, Dania;
  • The University of Nottingham, Wielka Brytania;
  • VTT, Finlandia.

Owocem tej współpracy jest stała obecność na konferencji licznych naukowcówzagranicznych, którzy przedstawiają wyniki swoich najnowszych badań, często realizowanych we współpracy z przemysłem.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tegorocznej konferencji oraz zgłaszania swoich „piwnych nowości” do konkursu.