Nasze publikacje

 1. Duliński R, Stodolak B, Byczyński Ł, Poreda A., Starzyńska-Janiszewska A, Żyła K. 2017, Solid-State Fermentation Reduces Phytic Acid Level, Improves the Profile of Myo-Inositol Phosphates and Enhances the Availability of Selected Minerals in Flaxseed Oil Cake. Food Technology and Biotechnology. 55(3):413-419.
 2. Zdaniewicz M., Poreda A., Tuszyński T., 2016, Rotary Jet Head – device for speeding up the fermentation process in brewing, Journal of the Institute of Brewing.
 3. Jakubowski M., Antonowicz A., Janowicz M., Sterczyńska M., Piepiórka-Stepuk J., Poreda A., 2016, An assessment of the potential of shadow sizing analysis and Particle Image Velocimetry (PIV) to characterize hot trub morphology, Journal of Food Engineering 173, 34-
 4. Poreda A., Bijak M., Zdaniewicz M., Jakubowski M., Makarewicz M., 2015, Effect of wheat malt on the concentration of metal ions in wort and brewhouse by-products, Journal of the Institute of Brewing, 121(2), 224-230.
 5. Poreda A., Zdaniewicz M., Sterczyńska M.,  Jakubowski M., Puchalski C., 2015, Effects of wort clarifying by using carrageenan on diatomaceous earth dosage for beer filtration, Czech Journal of Food Sciences, 33(4), doi:10.17221/92/2015-CJFS.
 6. Poreda A., Walczak A. 2015, Jony magnezu obecne w wodzie technologicznej a stężenie jonów magnezu i cynku w brzeczce, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 6, 22-24.
 7. Walczak A., Poreda A., 2015, Bakterie kwasu mlekowego – „nowa” mikroflora do fermentacji brzeczki piwnej, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 10, 14-17
 8. Jakubowski M., Wyczałkowski W., Poreda A., 2015, Flow in a symmetrically filled whirlpool: CFD modelling and experimental study based on Particle Image Velocimetry (PIV), Journal of Food Engineering,145, 64-72.
 9. Poreda A., Van Ackere Y., Zdaniewicz M. 2015, Stężenie jonów cynku i magnezu w brzeczce słodowej o różnej zawartości ekstraktu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 3, 22-24.
 10. Jakubowski M., Sterczyńska M., Matysko R., Poreda A., 2014, Simulation and experimental research of the flow inside a whirlpool separator, Journal of Food Engineering, 133, 9-15.
 11. Poreda A., Czarnik A., Zdaniewicz M., Jakubowski M., Antkiewicz P., 2014, Corn grist adjunct – application and influence on the brewing process and beer quality, Journal of the Institute of Brewing, 120, 77–81.
 12. Poreda A., Sterczyńska M., Jakubowski M., Zdaniewicz M., 2014, Klarowanie brzeczki piwnej przy użyciu karagenu – aspekty technologiczne
  i jakościowe, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 576, 89-98.
 13. Poreda A., Stefaniuk K., Hoc J., Zdaniewicz M., 2014, Poprawa efektywności suplementacji brzeczki jonami cynku, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2, 4-8.
 14. Makarewicz M., Poreda A., Drożdż I., Nalepa A., Zdaniewicz M., „Stabilność mikrobiologiczna piw niefitrowanych i niepasteryzowanych”. w: „Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-930745-3-2, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2014, 290-313.
 15. Cioch M., Poreda A., Zdaniewicz M., „Wpływ drożdży na stabilność smakowo-zapachową piwa”. w: „Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-930745-3-2, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2014, 52-67.
 16. Poreda A., Tuszyński T., Zdaniewicz M., Sroka P., Jakubowski M., 2013, Support materials for yeast immobilization affect the concentration of metal ions in the fermentation medium, Journal of the Institute of Brewing, 119, 164-171.
 17. Sterczyńska M., Jakubowski M., Diakun J., Poreda A., 2014, Separacja osadu zastępczego w kadzi wirowej wyposażonej w półkę osadową, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 80-85.
 18. Jakubowski M., Sterczyńska M., Poreda A., 2013, Etapy formowania się stożka osadu w zbiorniku testowym kadzi wirowej whirlpool, Inżynieria Rolnicza, 1(141), 83-92.
 19. Sterczyńska M., Jakubowski M., Wiśniewski A., Poreda A., 2013, Influence of a whirlpool tilt angles for the placement of a substitute sediment cone, Agricultural Engineering, 4(148), 151-157.
 20. Sterczyńska M., Jakubowski M., Poreda A., 2013, Wpływ kształtu otworu wlotowego kadzi wirowej na formowanie się stożka osadu zastępczego, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3(10), 103-113.
 21. Poreda A., Kordialik-Bogacka E., Innowacyjne metody rozwiązywania tradycyjnych problemów w browarnictwie, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2012, 11-12, 52-53.
 22. Kordialik-Bogacka E., Poreda A., Hoc J.: Aktualne trendy w uprawie chmielu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2012, 1, 24-25
 23. Kordialik-Bogacka E., Poreda A., Zdaniewicz M., Trendy w rozwoju technologii browarniczej – surowce, mikrobiologia, proces i jakość piwa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2011, 6, 26-27.
 24. Makarewicz M., Poreda A., Drożdż I., Zdaniewicz M., 2011, Stabilność mikrobiologiczna wybranych piw niefiltrowanych i niepasteryzowanych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, 23-28.
 25. Duliński R., Antkiewicz P., Poreda A., Zdaniewicz M., Wybrane aspekty zastosowania chromatografii jonowej w browarnictwie. w: „Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie” (red. Antkiewicz P., Poreda A.), ISBN 978-83-930745-0-1, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2010, 93-107.
 26. Poreda A., Antkiewicz P., Tuszyński T., Makarewicz M., 2009, Accumulation and Release of Metal Ions by Brewer’s Yeast During Successive Fermentations, Journal of the Institute of Brewing, 115, 78-83.
 27. Antkiewicz P., Poreda A., Liczka M., Smaza M., Karagen – jako materiał pomocniczy poprawiający klarowność brzeczki nastawnej. w: „Materiały pomocnicze w technologii browarniczej” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-60958-11-7, wyd. Akapit, Kraków, 2008, 278-289.
 28. Poreda A., Antkiewicz P., Makarewicz M., Jony metali, ich rola i regulacja wewnątrzkomórkowego stężenia w drożdżach piwowarskich. w: „Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej (red. Błażewicz J.), ISBN 83-923549-0-7, wyd. Elma, Wrocław, 2007, 74-94.
 29. Poreda A., Tuszyński T., 2007, Influence of magnesium and zinc ions on trehalose synthesis and fermentation activity in brewing yeast Saccharomyces carlsbergensis, Ecological Chemistry and Engineering, 14(2), 197-207.
 30. Pach J., Antkiewicz P.,Poreda A., Aspekty zdrowotne substancji niepożądanych w piwie oraz ryzyko ich występowania. w: „Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 83-89541-38-6, wyd. Akapit, Kraków, 2005, 52-67.
 31. Dobrowolski R.,Poreda A., Antkiewicz P.,Wykorzystanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej do szybkiego oznaczania mikroskładników w surowcach browarniczych i brzeczce. w: „Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 83-89541-38-6, wyd. Akapit, Kraków, 2005, 135-161.