Konferencje i szkolenia

Szkoła Technologii Fermentacji była zainicjowana w 1995 roku w ramach programu Tempus S-JEP-09770/95 University – Industry Cooperation in Fermentation in Poland. W raporcie końcowym unijnego programu TEMPUS JEP napisano: „duży sukces kursów zorganizowanych we Wrocławiu i Olsztynie a także dalsze zapotrzebowanie partnerów ze strony polskiego przemysłu doprowadzi do zorganizowania trzeciego kursu w Krakowie (20-26.04.1998)”. Obecnie mija 21 lat od I Szkoły, i mamy już 18-stą edycję w 2016 roku. Wysoki poziom merytoryczny programu zapewnia wspólne działanie przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, w celu opracowania treści najbardziej odpowiadających bieżącym potrzebom polskiego przemysłu. W skład komitetu naukowego wchodzą przedstawiciele takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

EDYCJE SZKOŁY TECHNOLOGII FERMENTACJI:

2014 r. – Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku. Kraków-Kocierz 20-22.03.2014.

2012 r. – Globalizacja a oczekiwania współczesnego rynku piwa. Kraków-Kocierz 19-21.04.2012.

2010 r. – Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Oczekiwania-możliwości-wdrożenia. Kraków-Kocierz 21-24.04.2010.

2009 r. – Technika i technologia w nowoczesnym browarnictwie. Łódź – Ciechocinek 24-27.03.2009.

2008 r. – Materiały pomocnicze w technologii browarniczej. Kraków-Kocierz 8-11.04.2008.

2007 r. – Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej. Kliczków 21-24.03.2007.

2006 r. – Trendy w technologii i marketingu piwa. Łódź 29.03-1.04.2006.

2005 r. – Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie. Wisła 20-23.04.2005.

2003 r. – Enzymy w piwowarstwie – dziś i jutro. Jamrozowa Polana 26-29.03.2003.

2002 r. – Modyfikacje surowcowe i technologiczne produkcji piwa. Łódź 20-23.03.2002.

2001 r. – Kształtowanie cech sensorycznych piwa. Szczyrk 26-29.03.2001.

2000 r. – Zarządzanie jakością w przemyśle piwowarskim. Wybrane cechy jakości piwa – możliwość poprawy. Kiekrz 10-13.04.2000.

1999 r. – Technologia i jakość piwa w marketingu. Duszniki Zdrój 19-22.04.1999.

1998 r. – Surowce w technologii piwowarskiej. Zakopane 20-23.04.1998.

1997 r. – Fizyko-chemiczna i biologiczna stabilność piwa i napojów fermentowanych. Stare Jabłonki 7-11.04.1997.

1996 r. – Drożdże w technologiach fermentacyjnych. Enzymy w technologiach fermentacyjnych. Wrocław 16-19.04.1996.